• head_banner_01

Kvalifikācijas gods

Pamatinformācija

>>>

1 (3)
1 (2)
1 (1)
Pollutant discharge permit receipt

Piesārņojošo vielu novadīšanas atļaujas saņemšana

General taxpayer certificate

Vispārējā nodokļu maksātāja apliecība

Filing receipt of customs import and export sender and receiver

Muitas importa un eksporta sūtītāja un saņēmēja kvīts noformēšana

Record registration form of foreign trade operators

Ārējās tirdzniecības operatoru ierakstu reģistrācijas veidlapa

Goda raksts

>>>

Environmental management system certificate

Vides vadības sistēmas sertifikāts

Demonstration unit of honest operation

Godīgas darbības demonstrācijas vienība

Credit certificate

Kredīta sertifikāts

Certificate of good faith

Labticības sertifikāts

Occupational health system certificate

Arodveselības sistēmas sertifikāts

Integrity management certificate

Integritātes vadības sertifikāts

Quality system certificate

Kvalitātes sistēmas sertifikāts

1

Mūsu uzņēmums uzvarēja nacionālajā augsto tehnoloģiju uzņēmumā 2020. gada 27. septembrī

Association certification

Asociācijas sertifikācija

Intelektuālā īpašuma tiesības

>>>